Overslaan en naar hoofdcontent gaan
Meld je aan voor de Informatieavond op 23 november 2023

Pedagogisch Educatief Professional

Algemeen

Werk je in de kinderopvang of het onderwijs en zoek je meer uitdaging op je werk. Wil jij je verder verbreden en verdiepen in je vakgebied? Dan is de Associate degree Pedagogisch Educatief Professional (Ad PEP) in deeltijd iets voor jou!

De Ad PEP in het kort

De Ad PEP is een tweejarige deeltijd hbo-opleiding op niveau 5. Met de opleiding vergroot je jouw kennis en vaardigheden op het gebied van pedagogische en didactische begeleiding en stimulering van kinderen (0-12 jaar). Ook helpt de opleiding jou een voortrekkersrol in te nemen binnen je organisatie door aan de slag te gaan met onderwerpen als:

  • Coachen van medewerkers.
  • Observeren van de ontwikkeling van kinderen.
  • Signaleren van problemen in de ontwikkeling van een kind.
  • Voeren van gesprekken met opvoeders en instanties.
  • Vertalen van beleidsveranderingen naar de werkvloer.
  • Interprofessioneel samenwerken (bijvoorbeeld in een integraal kindcentrum)

De opleiding is praktijkgericht, dat wil zeggen dat je telkens een relatie legt tussen de kennis en vaardigheden die je in de opleiding aangeboden krijgt en je eigen werkpraktijk. Zo krijg je bijvoorbeeld kennis over opvoedingsondersteuning, oefen je jouw gespreksvaardigheden met ouders volgens bepaalde theoretische modellen en pas je dit toe in je eigen werkpraktijk.

Na afloop van de opleiding ontvang je het hbo-diploma: “Associate degree”. Wij zijn er trots op dat de Ad Pedagogisch Educatief Professional (Ad PEP) in 2022 het predicaat Topopleiding heeft gekregen. 

Meld je aan voor een proefcollege!

Heb je interesse in de Ad Pedagogisch Educatief Professional? Meld je dan aan voor een proefcollege. Tijdens deze middag krijg je een gastcollege, een opdracht en maak je kennis met je potentiële medestudenten en de docenten van de opleiding. Klik hier om je aan te melden.

Brochure aanvragen?

Vraag hier de brochure aan.

Uitgebreid

In de Ad PEP-opleiding staat in het eerste jaar de ontwikkeling van het kind (0-12 jaar) in zijn eigen leefomgeving centraal. In het tweede jaar van de opleiding leer je vanuit een breder perspectief naar het kind te kijken. De opleiding is opgebouwd uit vier modules van een half jaar. Binnen elke module staat een bepaald thema centraal. De modules worden hieronder kort toegelicht.

Module 1: Ontwikkelingsstimulering
In de eerste module leer je hoe de gezonde ontwikkeling van kinderen verloopt en hoe je deze kunt stimuleren door betekenisvolle speel-leersituaties te creëren. Je leert (nog) beter te kijken naar je kinderen, leert hoe je hun omgeving kunt verrijken en hoe je doelgericht activiteiten kunt ondernemen. Specifiek is er aandacht voor taalstimulering en de rol van de Pedagogisch Educatief Professional hierbij. De module gaat uit van spelend leren, het creëren van een rijke leeromgeving, een talentvolle benadering en het gericht inzetten van vroegtijdige en voorschoolse educatie.

Module 2: ouderbetrokkenheid en opvoedingsondersteuning
Binnen deze module staan de thema’s ouderbetrokkenheid en opvoedingsondersteuning centraal. Je leert hoe je een zo goed mogelijke samenwerking met ouders kunt bewerkstelligen en ondersteuning kunt bieden op het gebied van opvoeding en de ontwikkeling van het kind. Je leert hoe je gesprekken kunt aangaan met ouders over lichte opvoedingsvraagstukken en je daarnaast organiseer je een bijeenkomst of activiteit voor ouders. Het doel is om een samenwerkingsrelatie met ouders aan te gaan om psychosociale problemen bij het kind te voorkomen om de noodzaak tot jeugdhulp te verminderen

Module 3: Coaching en speciale zorg
Deze module richt zich op vragen en problemen rondom een kind. Je leert problemen en vragen rondom de ontwikkeling van kinderen te signaleren. Dit kunnen zowel leer- als gedragsproblemen zijn. Je signaleert niet alleen, maar leert ook op basis van de gegevens een handelingsplan te maken waarin je afstemming zoekt met anderen (ouders/verzorgers, professionals). Naast het contact met ouders/verzorgers richt deze module zich ook nadrukkelijk op het coachen van collega’s.

Module 4: Organisatieontwikkeling
In deze module leer hoe je nieuwe ontwikkelingen in het werkveld kunt vertalen naar een concreet product, zoals een advies, een beleidsplan of een protocol. Bij deze verandering leer je je omgeving te betrekken en draagvlak onder collega’s en management te creëren. Je kijkt vanuit een breed perspectief werkt samen met andere organisaties. Daarbij komen onder meer de volgende onderwerpen aan bod: veranderkunde, onderzoeksvaardigheden en interdisciplinair samenwerken.

Praktisch

Doelgroep

De Ad PEP is gericht op professionals die werken in voorzieningen voor kinderen (0-12 jaar) en voor afgestudeerden van het mbo-4 die in een werk/leeromgeving hun professionaliteit willen vergroten.

Instroomniveau

De Associate degree Pedagogisch Educatief Professional is geschikt voor studenten met een verwant diploma op mbo-4 niveau. Bij de start van de opleiding is voorkennis over en ervaring met kinderen (0-12 jaar) in het werkveld noodzakelijk. Studenten met de vooropleidingen havo en niet-verwante mbo-opleidingen wordt daarom aangeraden een gerelateerde bacheloropleiding te volgen.

Wat vragen wij:

  • Een afgeronde mbo-opleiding niveau 4, bij voorkeur sociaal pedagogisch werk-4, Medewerker Kinderopvang, Onderwijsassistent, (specialistische) ]Pedagogisch Medewerker, Pedagogisch Medewerker Kinderopvang, Jeugdzorg of Sociaal Cultureel Werk.
  • Een werk-/leeromgeving waarin je 16 uur per week samen met collega’s en ouders de ontwikkeling van kinderen van 0-12 jaar stimuleert;
  • Deelname aan een intakegesprek. Hiervoor lever je schriftelijk materiaal aan. Tijdens dit gesprek stellen we vast of je toegang hebt tot een geschikte werkplek. Ook bespreken we je motivatie voor de opleiding en bekijken we of jij en de opleiding voldoende bij elkaar passen. Op basis hiervan geven we je een studieadvies op maat.

Ben je 21 jaar of ouder en heb je niet het juiste diploma?
Dan kun je deelnemen aan een 21+ toelatingsassessment. Klik hier voor meer informatie en aanmelding voor het 21+ toelatingsassessment.

Overige data

De opleiding gaat ieder jaar van start in september.

Tijden

Lesdagen:

2023-2024 op woensdag

Duur

2 jaar

Tijdsinvestering

Naast de praktijk (16 uur per week) en de contacturen (7-8 uur per week) wordt er van je verwacht dat je thuis nog tussen de 12 en 16 uur besteedt aan je studie.

De opleiding bestaat uit 120 studiepunten. Een studiepunt staat voor 28 uur studiebelasting. De opleiding bestaat uit vier modules van elk 30 studiepunten.

Kosten

Zie voor actuele informatie: www.hanze.nl/collegegeld. De kosten voor studieboeken, excursies en activiteiten bedragen ongeveer € 750,- voor de hele opleiding.

Afronding

Als je deze opleiding succesvol afrondt, ontvang je het diploma Associate degree Pedagogisch Educatief Professional.

Vervolg of verdieping

Na afronding van de opleiding kun je doorstromen naar de vervolgfase van de bachelor Leraar Basisonderwijs (Pabo) of de bachelor Social Work.

Contactpersonen

Bereikbaarheid tijdens de zomervakantie

Programmamanager Martine Dijk is bereikbaar via m.dijk@pl.hanze.nl. In de zomer leest zij haar mailbox op 22 augustus 2023.

-----

Voor vragen, studieadvies of inhoudelijk informatie kun je contact opnemen met Martine Dijk (programmamanager Ad Pedagogisch Educatief Professional) via e-mail m.dijk@pl.hanze.nl telefoon: (050) 595 3531

Aanmelding verloopt via studielink. Na aanmelding krijg je informatie over de intakeprocedure gestuurd.

Bijzonderheden

Deze opleiding is onderdeel van het aanbod van de Hanze Educatie Academie. De Hanze Educatie Academie (HEA) is een samenwerkingsverband tussen de educatieve opleidingen van de Hanzehogeschool. Het gaat hierbij om opleidingen op het gebied van onderwijs, kunst en sport. Binnen de HEA leiden we educatieve professionals (verder) op en werken we samen aan een brede benadering van educatieve vraagstukken.

Cookieverklaring

Onze website maakt gebruik van cookies. Meer hierover kun je lezen in onze privacyverklaring.

Back to top