Overslaan en naar hoofdcontent gaan

Algemeen

In onderwijsorganisaties als het mbo, hbo en het wo wordt les gegeven aan volwassenen, die vaak naast hun werk een studie oppakken. Het concept van ‘life long learning’ is van steeds groter belang geworden voor bedrijven. Dit vraagt om docenten die op een andere manier lesgeven. De Hanzehogeschool Groningen heeft hiervoor de cursus “Lesgeven aan volwassenen” ontwikkeld.

Na het volgen van de cursus

  • Heb je kennis en vaardigheden op het gebied van ‘lesgeven aan volwassenen'
  • Ben je in staat ‘a life long learning’ attitude te stimuleren bij studenten of werknemers.

Uitgebreid

Doel

Het opdoen van kennis en vaardigheden omtrent het ‘leren van volwassenen’.

Inhoud

In de cursus gaan we in op de specifieke leerkenmerken van volwassenen die studiesucces kunnen verklaren. Leerpsychologische fenomenen van motivatie, zelfregulatie, self efficacy en mindset komen aan bod. Deze principes worden gekoppeld aan inzichten uit het breinleren. Naast lesgeven wordt aandacht besteed aan het optimaal construeren van onderwijs voor volwassenen.

Lesdag 1
Algemene basisbegrippen van het leren en specifieke kenmerken van het leren van volwassenen.
Hier worden meerdere theorieën en modellen vanuit de leerpsychologie behandeld. Het leerklimaat binnen de les of training waarbij de focus ligt op het verdiepend leren.

Lesdag 2
De rol van self-efficacy binnen het leerproces en de mogelijkheden om het te beïnvloeden (o.a. de rol van feedback) staat centraal. Praktische tools om studenten en werknemers te motiveren en te activeren..

Werkvorm


Tijdens de cursusdagen wordt een mix van activerende opdrachten en (korte) werkcolleges aangeboden.

Praktisch

Doelgroep

De cursus is interessant voor iedereen die lesgeeft aan en onderwijs ontwikkelt voor de doelgroep volwassenen. Bijvoorbeeld docenten mbo, hbo en universiteit, maar ook coaches in andere branches. 

Instroomniveau

Onderwijspraktijk

Startdata

28-10-2022 | Bij voldoende aanmeldingen

Overige data

De tweede lesdag vindt plaats op vrijdag 11 november 2022. 

Deze cursus kunnen we ook als maatwerktraject aanbieden. De startdatum wordt in dat geval samen met de organisatie bepaald.

Tijden

Lestijden van 09.00 tot 16.00 uur

Duur

De cursus bestaat uit twee bijeenkomsten van 7 uur.

Tijdsinvestering

25 uren (volgen van twee cursusdagen, voorbereiding en opdrachten).

Kosten

€ 1.495,-.

Locatie

Pedagogische Academie, Hanzehogeschool Groningen.

Aantal deelnemers

Minimaal 6 en maximaal 15 deelnemers per groep.

Afronding

De cursus wordt afgesloten met een bewijs van deelname. 

Contactpersonen

Ineke Oosterveld (medewerker opleidingen) - 050-595 7088,
Wanda van der Vegt – Nuismer (medewerker opleidingen) - 050-595 3823
onderwijs@org.hanze.nl

Lisette Schrage (productmanager) - 050 595 5518
l.schrage@pl.hanze.nl

Bijzonderheden

Maatwerktrajecten
In toenemende mate merken we dat scholen en besturen ons benaderen voor het leveren van maatwerk in de vorm van een gerichte training of cursus voor de eigen medewerkers.
Uiteraard zijn hiervoor vele mogelijkheden. Denk bijvoorbeeld aan de laatste ontwikkelingen op het terrein van Rekenen, Taal, Onderzoek maar ook op het terrein van Muziek en Media.
De opbrengsten van taal & rekenen verhogen, gerichter(e) aandacht voor Wetenschap & Techniek, richten op excellente leerlingen, talenten van leerlingen en leraren beter benutten of een combinatie daarvan? Een kleine greep uit de vele mogelijkheden.

Samen bekijken we waar, hoe en met welke expertise we kunnen helpen. Vragen over maatwerkmogelijkheden? Neem contact op met Martine Dijk via telefoonnummer 050 595 35 31 of e-mail m.dijk@pl.hanze.nl.

Cookieverklaring

Onze website maakt gebruik van cookies. Meer hierover kun je lezen in onze privacyverklaring.

Back to top