Overslaan en naar hoofdcontent gaan

Jonge Kind Specialist

Algemeen

Het brein van kinderen in de onderbouw is volop in ontwikkeling. Kinderen doen elke dag ontdekkingen en leren razendsnel. Als ze tenminste op de juiste wijze worden gestimuleerd. Met de opleiding Jonge Kind Specialist onderbouw je jouw kennis en vergroot je jouw vaardigheden voor het onderwijs aan deze jonge kinderen. Zo brengt je jouw onderwijs naar een hoger niveau.

Na afloop van de opleiding

 • Ben je in staat een beargumenteerd onderwijsaanbod voor het jonge kind te ontwikkelen en vorm te geven in de praktijk. Je doet dit vanuit een onderbouwde visie op de ontwikkeling van het jonge kind.
 • Je kent de leerlijnen en je weet hoe je de ontwikkelingen van het jonge kind kunt observeren en registreren in het leerling volgsysteem van de school.
 • Op grond van signalering ben je in staat groepsoverzichten en groepsplannen te maken, met oog voor de eigen pedagogisch didactische aanpak van het jonge kind.
 • Door het opzetten van een leerteam leer je hoe je binnen een team kennisoverdracht kunt realiseren.

Uitgebreid

Tijdens de peuter- en kleuterjaren zien we het jonge kind, als het op de juiste wijze wordt gestimuleerd, met sprongen vooruit gaan in zijn/haar ontwikkeling. Onderzoek van De Haan en Leseman (2011) laat de noodzaak zien van leidsters en leraren die op de hoogte zijn van de specifieke pedagogisch-didactische benadering van het jonge kind, zodat deze ontwikkeling daadwerkelijk tot stand komt.

In de peuter- en kleuterfase ontwikkelt het kind zich op een geheel eigen manier. Het spel neemt hierbij een belangrijke plaats in. In het spel komen alle ontwikkelingslijnen samen. Er worden geen vakken gegeven, maar pedagogisch medewerkers/leerkrachten hebben de ontwikkelingslijnen van alle ontwikkelingsgebieden goed in het hoofd, zodat zij een rijke leeromgeving kunnen creëren. Vaardigheden, zoals bijvoorbeeld het werken in kleine kringen en het uitlokken van interacties, zijn hierbij noodzakelijk. Tijdens de opleiding worden deze vaardigheden planmatig en in relatie met de praktijk uitgewerkt.

Het opzetten van een lerend netwerk binnen de voorschool, peuterspeelzaal en/of het (onderbouw)team maakt deel uit van de opleiding. Samen werken en samen leren is de basis van goed onderwijs. Van de cursist vereist dit een onderzoekende houding, een open mindset en het op zich kunnen nemen van verschillende professionele rollen (kartrekker, netwerker, organisator, onderzoeker, collega, etc.).

De opleiding is praktijkgericht met een gefundeerde theoretische onderbouwing. Van de cursisten wordt verwacht dat zij werken vanuit eigen leervragen. Tijdens de bijeenkomsten wordt gewerkt met eigen casuïstiek van de cursisten. 

Doel


Het uitgangspunt van de opleiding is om een breed pallet aan kennis te bieden waarbij cursisten van en met elkaar leren. De doelstellingen van de post-hbo opleiding Jonge Kind Specialist zijn gebaseerd op het competentieprofiel jonge kind (Docentennetwerk Specialisten jonge kind, 2008) en het Utrechts kwaliteitskader voor educatie van het jonge kind (2012).

De doelstellingen worden uitgewerkt in de volgende onderwerpen:

 • visies op onderwijs aan het jonge kind;
 • observatie en signaleringssystemen en -technieken in relatie tot de leerlijnen;
 • de specifieke pedagogisch-didactische benadering van het jonge kind;
 • leerkrachtvaardigheden die nodig zijn bij de ontwikkeling van het jonge kind;
 • passend onderwijs (opbrengstgericht werken, groepsoverzichten en -plannen in relatie tot de pedagogisch didactische benadering van het jonge kind).


Werken in leerteams maakt deel uit van de opleiding. Daarnaast kiest elk leerteam een van de volgende thema’s voor onderzoek en verdieping:

 • sociale media en kleuters;
 • creativiteit / muziek;
 • bewegingsactiviteiten / sensomotorische ontwikkeling;
 • wetenschap en techniek.

Praktisch

Doelgroep

Leerkrachten van de groepen 1 en 2 en pedagogisch medewerkers met een relevante hbo-opleiding. Het hebben van een eigen groep is een voorwaarde om deel te kunnen nemen aan de opleiding.

Instroomniveau

Relevante hbo-opleiding (pabo, pedagogiek).

Startdata

13-01-2023 | Onder voorbehoud van voldoende aanmeldingen en eventuele Coronamaatregelen. De opleiding start met een intakebijeenkomst op vrijdag 13 januari 2023 van 15.00 tot 17.00 uur. Het is gebruikelijk en wenselijk dat bij de intakebijeenkomst ook een lid van de directie aanwezig is. Deze opleiding kunnen we ook als maatwerktraject aanbieden. De startdatum wordt in dat geval samen met de organisatie bepaald.

Overige data

Vrijdag 27 januari, 17 februari, 17 maart, 31 april, 21 april, 26 mei, 16 juni 2023 en een nog nader te bepalen datum in september en oktober 2023. 

Tijden

Van 9.00-16.00 uur.

Duur

10 maanden.

Tijdsinvestering

De opleiding heeft een studiebelasting van 350 uur. Deze uren zijn verdeeld in 50 docentcontacturen, 100 uren literatuurstudie en 200 praktijkuren. Gemiddeld besteedt de cursist 7,5 uur per week aan de opleiding (colleges en praktijkopdrachten).

Kosten

€ 2.300,- Inclusief cursusarrangement*

Cursusarrangement: koffie, thee, ijswater en lunch. Benodigde readers, kosteloos toegang tot draadloze internetverbinding en registratiekosten CPION. Eventuele literatuurkosten zijn exclusief.

Locatie

Lesplaats is in Groningen, tenzij er sprake is van maatwerk.

Aantal deelnemers

Minimaal 6, maximaal 16.

Afronding

De opleiding is geregistreerd bij de Stichting Post Hoger Beroeps Onderwijs Nederland. Je ontvangt na afronding het post-hbo- diploma en wordt ingeschreven in het Abituriëntenregister.

Contactpersonen

Ineke Oosterveld (medewerker opleidingen) - 050-595 7088,
Wanda van der Vegt – Nuismer (medewerker opleidingen) - 050-595 3823
onderwijs@org.hanze.nl

Lisette Schrage (productmanager) - 050 595 5518
l.schrage@pl.hanze.nl

Bereikbaarheid tijdens de zomervakantie
Tijdens de zomervakantie zijn wij afwezig van vrijdag 22 juli tot en met vrijdag 19 augustus 2022. De mail wordt één keer per week uitgelezen en er wordt alleen op zeer dringende zaken gereageerd. Wanneer je je aanmeldt voor een opleiding ontvang je na 22 augustus een bevestiging.

Maatwerktrajecten

In toenemende mate merken we dat scholen en besturen ons benaderen voor het leveren van maatwerk in de vorm van een gerichte training of cursus voor de eigen medewerkers.
Uiteraard zijn hiervoor vele mogelijkheden. Denk bijvoorbeeld aan de laatste ontwikkelingen op het terrein van Rekenen, Taal, Onderzoek maar ook op het terrein van Muziek en Media.
De opbrengsten van taal & rekenen verhogen, gerichter(e) aandacht voor Wetenschap & Techniek, richten op excellente leerlingen, talenten van leerlingen en leraren beter benutten of een combinatie daarvan? Een kleine greep uit de vele mogelijkheden.

Samen bekijken we waar, hoe en met welke expertise we kunnen helpen. Vragen over maatwerkmogelijkheden? Neem contact met ons op via één van bovenstaande medewerkers. 

Cookieverklaring

Onze website maakt gebruik van cookies. Meer hierover kun je lezen in onze privacyverklaring.

Back to top