Overslaan en naar hoofdcontent gaan

Cultuurbegeleider

Algemeen

Ben je verantwoordelijk voor het cultuuronderwijs binnen jouw school? Heb je behoefte aan meer inhoudelijke kennis op dit gebied? Wil je zelf goed cultuuronderwijs verzorgen op school of juist jouw collega’s hierin begeleiden? In dat geval is de post-hbo-opleiding Cultuurbegeleider iets voor jou!

Cultuureducatie heeft in het basisonderwijs een vaste plaats gekregen. De school maakt kunst & cultuur toegankelijk voor alle kinderen en legt een fundament voor de culturele en talentontwikkeling van kinderen. Veel basisscholen hebben een intern cultuurcoördinator (ICC) die het interne en externe cultuuraanbod coördineert. Toch is het nog een uitdaging om beleid op dit gebied duurzaam te implementeren. Hoe kan een schoolteam hierin verandering aanbrengen? De cultuurbegeleider speelt daarin een belangrijke rol. De cultuurbegeleider zet naast kennis, ook onderzoeks- en coachingsvaardigheden in bij de schoolontwikkeling.

Na afloop van de opleiding

 

 • heb je uitgebreide inhoudelijke kennis op het gebied van cultuuronderwijs verworven;
 • ben je in staat om een leerlijn te ontwikkelen voor jouw school;
 • kun je zelf het cultuuronderwijs verzorgen en heb je geleerd jouw collega’s op school hierin te begeleiden;
 • ben je in het bezit van een erkend diploma dat landelijk geregistreerd is.Samenwerking met cultuurorganisaties


De opleiding wordt in samenwerking met inhoudsdeskundigen van Stichting Kunst & Cultuur, De Kunstbeweging en ICO Centrum voor Kunst & Cultuur uitgevoerd.Interview met alumnus Rinske Vos


Benieuwd naar de ervaringen van één van onze alumni? Lees dan het interview met cultuurbegeleider Rinske Vos

Uitgebreid

De cultuurbegeleider richt zich op de grote lijnen van de cultuureducatie en motiveert en inspireert zijn collega’s. Tijdens de opleiding verdiep je jouw kennis en visie op cultuuronderwijs en leer je vanuit cultuuronderwijs te werken aan onderwijsontwikkeling. Ook krijg je praktische handvatten om jouw collega’s in het team te begeleiden bij het geven van goed cultuuronderwijs. De opleiding wordt afgesloten met een landelijk erkend post-hbo-diploma (CPION).

In de opleiding is er veel aandacht voor de verbinding tussen theorie en praktijk. De cultuur in de stad en de omgeving van de school wordt zoveel mogelijk betrokken in het programma. Theoretische onderdelen van de opleiding zijn sterk gekoppeld aan de praktijk op de eigen school. In het eerste jaar volg je vijf modules. In het laatste half jaar doe je praktijkonderzoek, de zogenaamde Meesterproef, op jouw school. Tijdens de hele opleiding zijn de theoretische onderdelen via opdrachten gekoppeld aan de eigen schoolpraktijk.

Module 1: Inhoud en samenhang cultuuronderwijs

 • Cultuuronderwijs: anders dan cultuureducatie?
 • Cultuureducatie: actualiteit, begrippen en theorieën
 • Ontwikkeling van creativiteit en reflectievaardigheden
 • Cultuur als doel en middel: verbindingen tussen het leergebied Kunstzinnige Oriëntatie en andere leergebieden
 • Kwaliteit van cultuuronderwijs en beoordeling van extern aanbodModule 2: Beleid, omgeving en randvoorwaarden van Kunst- en cultuureducatie

 • Financieringsstructuur van cultuureducatie
 • Doelen en actoren: hoe bereik je wat je wilt en hoe werk je hierin samen, intern en extern?
 • Veranderkunde: Het bevragen van veranderingen in jouw school, vanuit rol en profiel van de cultuurbegeleiderModule 3: De Kunstvakken in de school

 • Samenhang tussen de kunstvakken onderling en het overig onderwijs
 • Actuele methodes, leerlijnen, samenwerkingspartners, inspiratie
 • Wat doet de school al en waar wil de school heen?Module 4: Ontwikkelen van leerlijnen

 • Culturele ontwikkelingsfases van leerlingen binnen cultuuronderwijs
 • Ontwikkelen van leerlijnen
 • Volgen en beoordelen van opbrengsten van cultuuronderwijs
 • Wat doet de school al en waar wil de school heen?Module 5: Implementatie en coaching van collega’s

 • Hoe komen we daar? Draagvlak, taakverdeling en implementatie van cultuureducatie
 • Begeleiding en coaching van collega’s op het gebied van cultuureducatieMeesterproef

 • Onderzoeksvaardigheden, -typen en –methodieken
 • Begeleiding in opzet en uitvoering van praktijkonderzoek op school 

Praktisch

Doelgroep

Leerkrachten die werkzaam zijn in het primair onderwijs en zich de afgelopen jaren hebben ontwikkeld op het gebied van cultuureducatie en educatief medewerkers van culturele instellingen die een onderwijsbevoegdheid hebben.

Indien je niet formeel werkzaam bent in het PO, maar wel actief in het onderwijs, kun je wel deelnemen, maar geen diploma van CPION ontvangen. Ook gelden voor jou niet de (eventuele) subsidiemogelijkheden voor leraren.

Instroomniveau

Om toegelaten te worden tot deze post-hbo opleiding dien je werkzaam te zijn als leerkracht in het PO of (V)SO en voldoende voorkennis te hebben op het gebied van cultuureducatie in het onderwijs, bij voorkeur door de basisopleiding ICC (Certificaat Interne Cultuur Coördinator) met succes te hebben afgerond. Bij geen afgeronde basisopleiding ICC behoort een intakegesprek tot de toelatingsprocedure.

Startdata

De opleiding wordt in studiejaar 2022-2023 niet meer aangeboden. Deze opleiding kunnen we ook als maatwerktraject aanbieden. De startdatum wordt in dat geval samen met de organisatie bepaald.

Tijden

Woensdagmiddag van 15.00 uur tot 18.00 uur.

Duur

De opleiding duurt in totaal anderhalf jaar. Het eerste jaar bestaat uit 18 bijeenkomsten van drie uur. De bijeenkomsten zijn op woensdagmiddag. In het laatste half jaar zijn er geen colleges, maar werk je aan jouw eindpresentatie en meesterproef. Hierbij is er een aantal dagen gereserveerd voor coaching, begeleiding en intervisie.

Tijdsinvestering

De totale studiebelasting bedraagt 360 uur en is als volgt opgebouwd:

 • Contacturen inclusief begeleiding bij meesterproef: 100 uur.
 • Voorbereiding bijeenkomsten en bezoeken aan/interviews met cultuuraanbieders: 120 uur.
 • Toets-/portfolio opdrachten: 60 uur.
 • Meesterproef: 80 uur.

Kosten

In studiejaar 2022 - 2023 bedragen de kosten € 2.500,- (exclusief literatuur ca. € 150,-).

Locatie

Groningen, locatie Pedagogische Academie, Hanzehogeschool Groningen.

Afronding

De opleiding is geregistreerd bij de Stichting Post Hoger Beroeps Onderwijs Nederland. Je ontvangt na afronding het post-hbo-diploma 'Cultuurbegeleider',

Na het doorlopen van de opleiding kun je als Cultuurbegeleider aantoonbaar in aanmerking komen voor een LB-schaal. Je voldoet dan aan de SBL-competenties met taakverzwarende elementen.

Contactpersonen

Ineke Oosterveld (medewerker opleidingen) - 050-595 7088,
Wanda van der Vegt – Nuismer (medewerker opleidingen) - 050-595 3823
onderwijs@org.hanze.nl

Lisette Schrage (productmanager) - 050 595 5518
l.schrage@pl.hanze.nl

Maatwerktrajecten
In toenemende mate merken we dat scholen en besturen ons benaderen voor het leveren van maatwerk in de vorm van een gerichte training of cursus voor de eigen medewerkers.
Uiteraard zijn hiervoor vele mogelijkheden. Denk bijvoorbeeld aan de laatste ontwikkelingen op het terrein van Rekenen, Taal, Onderzoek maar ook op het terrein van Muziek en Media.
De opbrengsten van taal & rekenen verhogen, gerichter(e) aandacht voor Wetenschap & Techniek, richten op excellente leerlingen, talenten van leerlingen en leraren beter benutten of een combinatie daarvan? Een kleine greep uit de vele mogelijkheden.

Samen bekijken we waar, hoe en met welke expertise we kunnen helpen. Vragen over maatwerkmogelijkheden? Neem contact met ons op via één van bovenstaande medewerkers.

Cookieverklaring

Onze website maakt gebruik van cookies. Meer hierover kun je lezen in onze privacyverklaring.

Back to top