Overslaan en naar hoofdcontent gaan
Bezoek de Online Informatieavond HanzePro op 27 januari 2022

Post-Bachelor accountantsopleiding met oriëntatie ‘Accountancy-MKB’

Algemeen

De tweejarige Post-Bachelor accountantsopleiding met oriëntatie ‘Accountancy-MKB’ leidt op voor de in het MKB-werkzame accountant die zowel bepaalde assurancewerkzaamheden als andersoortige werkzaamheden op het gebied van accountancy en bedrijfseconomie verricht.

Na deze accountantsopleiding met oriëntatie ‘Accountancy-MKB’, ontvang je een getuigschrift. Daarmee voldoet je aan de wettelijke eisen van het theoretisch deel van de opleiding Accountant Administratieconsulent.

Als Accountant Administratieconsulent ben je een deskundig financieel adviseur voor het midden- en kleinbedrijf. Je kunt een administratie opzetten en beantwoordt financiële en fiscale vraagstukken van zowel kleine als middelgrote bedrijven. Naast een aantal specifieke assurance werkzaamheden betreft dit in het bijzonder opdrachten tot het samenstellen van financiële verantwoordingen en (fiscale) advieswerkzaamheden op een breed terrein

We bieden deze opleiding aan op de vrijdag, zodat je de ruimte krijgt om te studeren naast je werk. Je kunt starten met de opleiding in februari of september.Waarom kiezen voor de opleiding?

 • Meer synergie tussen de theorie- en praktijkopleiding
 • Omvat 60 EC aan CEA eindtermen.
 • Leidt op voor de AA titel.
 • Is primair gericht op de assurance en (fiscale) adviesfunctie.
 • De theorie-opleiding combinatie is een van landelijke examens/schriftelijke tentamens enerzijds beroepsproducten uit het werk anderzijds.

Na het volgen van de opleiding:

Heb je je kennis verdiept en verbreedt in onder andere de volgende onderdelen:

 • beoordelingsopdrachten van financiële (jaarrekeningen) en niet-financiële (Tax Control Framework) verantwoordingen;
 • toekomstgerichte informatie (prognoses, prospectussen)
 • bijzondere controle-opdrachten, zoals subsidieverklaringen, oplageverklaringen
 • brand- en bedrijfsschadeonderzoeken


Heb je je  verdiept en verbreedt in de volgende beroepstaken:

 • begeleiden en opstellen van een business plan
 • opstellen en uitwerken van (maatschappelijke) business cases
 • begeleiden van overnames en bedrijfsopvolging
 • selecteren en begeleiden van implementatie van geautomatiseerde systemen
 • opstellen financieringsvoorstel en begeleiden van de financieringsaanvraag;
 • adviseren over fiscale strategie- en vraagstukken
 • investeringsanalyse
 • procesoptimalisatie
 • ontwikkeling en implementatie van een management accounting & control systeem
 • inrichten van administraties
 • business recovery & restructuring
 • het opstellen van begrotingen, budgetten en kostprijsberekeningen
 • adviseren over vermogens- en estateplanning
 • ben je in staat met goed gevolg de examenonderdelen van de post-bachelor Accountant Administratieconsulent af te leggen
 • voldoe je in combinatie met het bachelor Accountancy-diploma aan de eisen die de wet stelt aan het theoretische deel van de opleiding Accountant Administratieconsulent

Ook op maat voor jouw organisatie

Wil je liever in-company? Of denk je aan een opleiding die niet op onze website staat? Voor vrijwel alle opleidingen geldt dat maatwerk  mogelijk is. Neem voor meer informatie direct contact op of vraag vrijblijvend een offerte aan.

Uitgebreid

De tweejarige opleiding heeft een omvang van 60 credits. Het studieprogramma van de theoretische opleiding Post-Bachelor accountantsopleiding met oriëntatie ‘Accountancy-MKB’ is hieronder opgenomen.

Studieprogramma

De volgende onderwerpen komen bij de theoretische opleiding Post-Bachelor accountantsopleiding met oriëntatie ‘Accountancy-MKB’ aan bod, hierbij staan het aantal te behalen EC’s vermeld:

VAKGEBIEDEN EC
Audit & Assurance 8
ICAIS (BIV) 6
Financial accounting 5
Financiering 4
Management accounting & control 4
Strategie, leiderschap & organisatie 8
Economie 2
Recht 3
Fiscaliteit (belastingrecht) 7
Boekhouden 3
Statistiek 4
Gedrag, Ethiek & Besluitvorming 6
Opleidingsduur: 2 jaren 60 EC Totaal

Eerste jaar

In het eerste jaar van de opleiding komen de onderstaande modules aan bod:

 • Audit en Assurance (landelijk examen) module los te volgen voor € 1.350
 • Risicogericht samenstellen (schoolexamen of opdracht) module los te volgen voor € 1.250,-
 • Belastingrecht (landelijk examen) module los te volgen voor € 1.350,-
 • IT in de accountantspraktijk (schoolexamen of opdracht) module los te volgen voor € 1.250,-

Tweede jaar

In het tweede jaar van de opleiding komen de onderstaande modules aan bod:

 • Strategische analyse
 • Beginselen en theorieën
 • Advisering bedrijfsoverdracht
 • Oordeels- en besluitvorming


Daarnaast staat het eerste en het tweede jaar in het teken van beroepsproducten uit uw eigen praktijk. In de nieuwe opzet van de opleiding is er een afrondend examen waarbij je een portfolio advisering opstelt en verdedigt. Na afronding mag je de wettelijk beschermde titel Accountant Administratieconsulent (AA) voeren.

Praktisch

Doelgroep

Medewerkers van accountantskantoren of medewerkers die vergelijkbare werkzaamheden verrichten.

Instroomniveau

Directe toelating
Cursisten moeten een Nederlandse Bachelor AC vooropleiding (op basis van de CEA eisen start op of na 1 september 2008) hebben gedaan, buitenlandse diploma’s geven geen recht op toelating. Mocht je in het bezit zijn van een ouder diploma bachelor AC, neem dan even contact met ons op.  

Schakelprogramma Accountancy
Indien je niet in het bezit bent van een Bachelor Accountancy, maar wel een economische Bachelor heb afgerond, kun je bij ons het Schakelprogramma Accountancy van 9 maanden starten. Na het afronden van dit schakelprogramma ben je direct toelaatbaar bij de Post-Bachelor Accountancy.

Startdata

10-09-2021
14-02-2022

Overige dataTijden

Vrijdag tussen 9.00-17.00 uur *
* De lessen in het 1e jaar vinden plaats op de locatie Zernike Campus van de Hanzehogeschool Groningen. De lessen in het 2e jaar vinden plaats op de locatie van de NHL Stenden Hogeschool in Leeuwarden.

Duur

2 jaar

ETCS credits

60 ECTS

Kosten

€ 9.450,- voor de hele opleiding. Inschrijven voor 1 module is ook mogelijk, vul dan bij ‘opmerking’ in om welke module het gaat.

Afronding

Toetsing

De toetsing gedurende de opleiding vindt plaats door middel van opdrachten en landelijke examens.

Getuigschrift

Wanneer je bent geslaagd voor de examens van alle onderdelen, ontvang je een getuigschrift. Daarmee voldoe je aan de wettelijke eisen van het theoretisch deel van de opleiding Accountant Administratieconsulent.

Contactpersonen

Tjallie Slager
Onderwijsondersteuning
E: hanzeprofem@org.hanze.nl
T: (050) 595 29 63

drs. M.H. (Marjolein) Groot Rouwen RA
Coördinator Postbachelor AA
E: m.h.groot.rouwen@pl.hanze.nl
T: 050- 595 6062

Bijzonderheden

In verband met de zomervakantie zijn wij niet bereikbaar van 19 juli tot 9 augustus 2021. Vanaf 9 augustus kunt u weer mailen naar: hanzeprofem@org.hanze.nl.

Cookieverklaring

Onze website maakt gebruik van cookies. Meer hierover kun je lezen in onze privacyverklaring.

Back to top