Overslaan en naar hoofdcontent gaan

Seniorensportleider

Algemeen

Vindt u het ook belangrijk dat ouderen zo lang en zo optimaal mogelijk zelfstandig blijven functioneren? En wilt u graag een rol spelen bij de begeleiding van deze ouderen, zodat zij op een verantwoorde manier, zowel lichamelijk als geestelijk en sociaal, zich hierop voorbereiden? Heeft u een positieve instelling en een sterke affiniteit met deze doelgroep? Meldt u dan aan voor de cursus Seniorensportleider. Hier leert u hoe u aan zowel fitte senioren met beginnende ouderdomsmotoriek als aan minder fitte senioren les kunt geven in diverse vormen van bewegen.

Na het volgen van de cursus

Ontvangt u een landelijk erkend diploma van de KNGU. De verwachting is dat de vraag naar sportbegeleiding van deze snelgroeiende groep steeds groter wordt. Parttime werken is juist in deze richting heel goed mogelijk. De trainingen en lessen die u geeft aan senioren zijn bijna altijd overdag.

Uitgebreid

Opbouw van cursus

Aan het begin van de cursus Seniorensportsportleider beschrijven we uw Eerder Verworven Competenties (EVC) en stellen we Persoonlijk OntwikkelingsPlan (POP) op.

Vervolgens is de cursus opgebouwd uit diverse workshops:

  • Algemene inleiding in de seniorensport;
  • Didactiek /methodiek - theorie en praktijk, muziek en bewegen;
  • Gezondheidskundige aspecten van het ouder worden;
  • Psychosociale aspecten;
  • Omgaan met groepen;
  • Organisatie en publiciteit.


Bij deze workshops is het leren lesgeven steeds een belangrijk aandachtspunt. Voor een aantal cursusonderdelen worden gastdocenten ingezet. De meeste vakonderdelen worden door de vaste cursusleider verzorgd. Per week zijn er drie contacturen gedurende 20 weken. De cursisten worden wekelijks op de hoogte gebracht van het exacte programma middels e-mail of via een ander, met de groep afgesproken, kanaal.
Iedere cursist verzorgt een presentatie en daarnaast wordt ook lesgegeven aan elkaar in de praktijk.

Toetsing


Toetsing vindt plaats door middel van een kennistoets en het maken van een portfolio. De praktijk wordt afgesloten door het geven van een les aan senioren.

Verplichtingen

Er zijn tijdens de cursus een aantal verplichtingen waaraan u moet voldoen:

  • Minimaal 90% aanwezigheid tijdens theorie en praktijkbijeenkomsten
  • Uitwerken van opdrachten in een portfolio
  • Minimaal 30 uur stage
  • Het organiseren van een evenement.

Stage

De stageperiode omvat 30 uur bij minimaal twee verschillende groepen of op twee verschillende adressen. Deze stageplaatsen zoekt u zelf. Na een observatie start u zelf met lesgeven aan de verschillende groepen senioren. De activiteiten van deze stage houdt u bij in een voortgangsrapportage. Dit wordt een belangrijk document voor uw praktijkexamen ‘lesgeven’. Uw stage vindt meestal overdag plaats. De cursus wordt afgerond met een examen in de vorm van een Proeve van Bekwaamheid.

Praktisch

Doelgroep

Medewerkers van bijvoorbeeld Buurt Onderwijs Sport, Gemeente, stichting Welzijn Ouderen, gymnastiekvereniging etc

Instroomniveau

Affiniteit met ouderen en sport en spel, ervaring met voor de groep staan is een pre.

Overige data

Deze cursus start eind september 2021

Tijden

Dinsdagavond van 19.00 – 22.00 uur

Duur

6 maanden

Seniorensport wordt gegeven in blokken / stageperiodes van ongeveer 7 weken. Aan het eind van de 20 weken is er een officieel examen en kunt u een landelijk erkend diploma halen in een zelf gekozen sportcontext. Per week krijgt u op de dinsdagavond van 19.00 - 21.00 uur drie uren theorie en/of praktijk.

Tijdsinvestering

168 uur

Kosten

€495.-

Locatie

Hanzehogeschool Groningen – Wiebenga – Petrus Driessenstraat 3

Aantal deelnemers

Minimum aantal deelnemers: 20
Maximum aantal deelnemers: 24

Afronding

Aan het eind van de cursus is er een officieel examen en kunt u een landelijk erkend diploma halen.

Contactpersonen

Voor informatie over de inhoud kunt u contact opnemen met
Lysbet Faber
Telefoon: (06) 52 63 92 68
l.n.heeres@fcroc.nl

Voor praktische vragen kunt u een mail sturen naar
Ingrid Hoijting
LLL-sportstudies@org.hanze.nl

Cookieverklaring

Onze website maakt gebruik van cookies. Meer hierover kun je lezen in onze privacyverklaring.

Back to top