Overslaan en naar hoofdcontent gaan
Bezoek de Online Informatieavond HanzePro op 27 januari 2022

Motorische Remedial Teaching; basis (MRT)

Algemeen

Eén op de tien leerlingen op de basisschool heeft moeite met sporten en spelen. Deze kinderen hebben dagelijks last van hun onhandigheid en voelen zich vaak buitengesloten. Dit heeft invloed op ‘een leven lang plezier in bewegen’ en de sociaal-emotionele ontwikkeling.

Om deze kinderen te begeleiden en helpen is specifieke kennis en vaardigheden nodig. De cursus basis Motorische Remedial Teaching van SportstudiesPro biedt de mogelijkheid die extra competenties te verwerven.

Tijdens deze basiscursus MRT doorloop je de stappen van het diagnostische proces. Je stelt de hulpvraag van een kind vast, selecteert de juiste test en neemt deze af, vervolgens analyseer je de uitslagen en maakt hiervan een verslag en een handelingsplan voor 12 weken. Vervolgens voer je ook daadwerkelijk dat behandelplan uit bij het kind en test het kind opnieuw. Wat zijn de resultaten, heeft de interventie effect gehad? Voor het einde van de cursus moet een volledige rapportage van een kind ingeleverd worden.

Na het volgen van deze cursus MRT:

Ken je de nieuwste inzichten en theorieën over de motorische ontwikkelingen van kinderen en het verhelpen van de achterstanden. Je kunt diverse testen en behandelmethoden toepassen, eenvoudige motorische achterstanden vaststellen en een behandelplan opstellen. Na afronding van de cursus ben je in staat beter door te verwijzen en betere voorlichting aan ouders te geven. Bovendien kun je als gespecialiseerde MRT ’er collega’s goed ondersteunen.

Uitgebreid

Plezier in bewegen is belangrijk voor kinderen. Niet alleen voor de sport- en beweegdeelname nu, maar ook voor de langere termijn. Niet alle kinderen leren moeiteloos lopen, zwemmen, gooien en/of bijvoorbeeld vangen. Ze doen er langer over om deze vaardigheden onder de knie te krijgen. Of het lukt kinderen niet om de ‘spelregels’, zoals om de beurt en eerlijk spelen, te begrijpen. Deze kinderen hebben meer begeleiding of ondersteuning nodig om een positieve beleving op te doen bij het sporten en bewegen. Dit leidt tot betere vaardigheden, zowel motorisch als op sociaal- emotioneel vlak en meer zelfvertrouwen. Voor begeleiders die werken met kinderen met een ontwikkelingsachterstand op motorische- en/of gedragsmatig gebied in sport en bewegen is deze cursus ontwikkeld. Een praktische cursus met handvatten om juist ook deze kinderen plezier in sporten en bewegen te geven en hun talenten te ontdekken.

In deze basismodule staan de grondbeginselen van het kijken naar het bewegen van een kind en het bedenken van aanpassingen in de instructie en in de opdracht. In deze scholing komt de nieuwe methode impliciet leren door differentiële, analogische of resultaatgerichte aanpak aanbod. Tijdens de cursus is er volop ruimte om de nieuwe geleerde methoden zelf te ervaren, ermee te oefenen en geschikt te maken op eigen situaties.

Praktijk

Deze basis MRT-cursus is erg praktijk gericht. Je besteed ongeveer evenveel tijd aan het verwerven van nieuwe kennis als aan het oefenen van je vaardigheden en het uitvoeren van praktijkopdrachten. Voor deze basiscursus zul je tenminste 8 weken lang 1 kind behandelen (uit je eigen praktijk?). Je sluit af met het schrijven van een verslag over de analyse en behandeling van een kind dat je hebt begeleid.

Praktisch

Doelgroep

Voor buurtsportcoaches, groepsleerkrachten, afgestudeerden van Sportstudies en fysiotherapie of bewegingsagogen PMT.

Instroomniveau

Alleen voor buurtsportcoaches, afgestudeerden van Sportstudies en fysiotherapie die het als uitdaging zien om te werken met kinderen met motorische problemen uit het basisonderwijs of het speciaal onderwijs.

Startdata

25-09-2021 | We starten met 2 theorielessen waarbij de bedoeling van de cursus en de movement ABC-2 test centraal staan. Halverwege de cursus wordt nog een theorieles gepland.

Duur

Deze cursus bestaat uit 6 bijeenkomsten op de woensdagmiddag (14.00 – 17.00 uur) plus ongeveer 14 weken aan de slag in de praktijk.

Tijdsinvestering

Deze cursus loopt van september tot januari (afspraken hierover worden bij de start van de cursus concreet gemaakt) en bestaat uit ongeveer 6 bijeenkomsten op de woensdagmiddag. Bovendien start in de 3e week direct de praktijk (ongeveer 14 weken lang) waarbij je eigen praktijk stageplek beschikbaar hebt (in overleg is een stageplek vanuit de cursus beschikbaar).

Kosten

€ 450 p.p. 

Locatie

Instituut voor Sportstudies, Groningen

Aantal deelnemers

Minimaal 15 personen- maximaal 25 personen

Afronding

Na het behalen van de cursus ontvang je een certificaat van de Hanzehogeschool Groningen. Ook is deze cursus geaccrediteerd volgens het beroepsprofiel Motorisch Remedial Teaching.  

Contactpersonen

Voor informatie kun je terecht bij Ingrid Hoijting: LLL-sportstudies@org.hanze.nl

Bijzonderheden

Uiterste inschrijfdatum is 7 september 2021. Je ontvangt na deze datum bericht over toelating en informatie betreffende de 1ste bijeenkomst.

Hoe financier ik mijn ontwikkeling?

Lees hier meer over financiële regelingen. 

Maatwerk

Wij merken steeds vaker dat we benaderd worden voor het leveren van maatwerk in de vorm van een gerichte training of scholing voor eigen medewerkers. Uiteraard zijn hiervoor mogelijkheden.

Samen bekijken we waar, hoe en met welke expertise we kunnen helpen. Vragen over maatwerkmogelijkheden? Neem contact op met SportstudiesPro; Robert den Dunnen via telefoonnummer 0655714321 of mail: r.j.k.den.dunnen@pl.hanze.nl

Cookieverklaring

Onze website maakt gebruik van cookies. Meer hierover kun je lezen in onze privacyverklaring.

Back to top